Ledenvergadering 13 mei verplaatst van Regenboogkerk naar kantoor Dudok Wonen.

brief ==>

 

28-4-13 Ledenvergadering 13 mei

Op 13 mei 2013 om 19:30 is er een extra ledenvergadering in de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 Hilversum

 

24-4-13 Vragen rond het opschorten van de samenwerkingsovereenkomst

6 vragen met antwoord proberen de betekenis van de opschorting te verduidelijken.

 

23-4-13 Vragen rondom de problemen binnen de HBV.

Door 13 vragen van een antwoord te voorzien probeert de voorzitter duidelijkheid te geven over de huidige problemen.

 

11-4-13 Brief over schorsing Hero de Jong.

Ten behoeve van de besluitvorming in de ledenvergadering wordt hier de brief gepubliceerd waarin het bestuursbesluit over de schorsing medegedeeld wordt. De in de brief genoemde bijlage wordt niet gepubliceerd omdat we geen indruk willen wekken met modder te gooien. Wie erg graag kennis wil nemen kan hem per e-mail (klaassen@entercomputer.nl) opvragen.

 

10-4-13 Brief over opschorting samenwerkingsovereenkomst.

De brief waarmee de directie van Dudok Wonen de samenwerking opschort.

 

7-4-13 Digitale Nieuwsbrief 2

Voor diegenen die hem niet per mail ontvangen hebben alsnog de tweede nieuwsbrief. Belangrijke informatie over de inkomstenafhankelijke huurverhoging

 

1-3-13 Digitale Nieuwsbrief 1

Maart begon met het nieuwe communicatiemiddel met de leden: de digitale nieuwsbrief.

 

18-5-06 Statuten

De thans geldende statuten in PDF-formaat

 

 

 


 


 

Contactgegevens

        Huurders Belangen Vereniging Dudok Wonen

        Voorzitter: W.D.L. Klaassen

        Secretaris (geschorst): H. de Jong

Telefoon

035-621 2249

Postadres
Calvijnhof 84
1216 LA Hilversum
E-mail
Algemene informatie: klaassen@entercomputer.nl
Webbeheerder: klaassen@entercomputer.nl